Wypowiedzi uczonych

Czasami wśród trynitarian spotyka się opinie, że gramatycy zdecydowanie zaprzeczają możliwości tłumaczenia Jana 1:1 w sposób, który nie traktuje drugiego theos w sposób określony, tak jak chciałby tego Colwell. Poniżej przedstawiam przykłady wypowiedzi odmiennych, z zaznaczeniem, że cytowane osoby niekoniecznie popierają unitariańskie spojrzenie na Boga. Przytaczam je w tym miejscu Czytaj dalej…

Czego nie powiedział wam Robert Countess

W roku 1998 Oficyna Wydawnicza „Vocatio” opublikowała polskie tłumaczenie książki Roberta Countessa zatytułowane „Błędy doktryny Świadków Jehowy”. Reklamowana była jako chłodna, rzeczowa i pozbawiona emocji, naukowa krytyka Przekładu Nowego Świata.1 Choć ani sama organizacja Świadków Jehowy, ani też dokonany przez nich przekład Biblii, nie należą do moich ulubionych, jednak w Czytaj dalej…

Reguła Colwella

Tak jak wspomniałem wcześniej, ortodoksyjni trynitarianie od początku bardzo mocno sprzeciwiali się twierdzeniu unitarian o możliwości rozumienia drugiego theos jako rzeczownika nieokreślonego. W celu obrony swego stanowiska przytaczali różne argumenty, z których prawdopodobnie najbardziej znanym stała się tzw. „reguła Colwella”. O czym owa reguła mówi? Otóż w roku 1933, amerykański Czytaj dalej…