Pan Jezus i Adon Jah

Z reguły nie polemizuję z artykułami Włodzimierza Bednarskiego, ze względu na niski poziom tychże, widoczną tendencję autora do manipulowania tekstem biblijnym, oraz konsekwentny brak rozumienia przezeń istoty dyskutowanego problemu, co skutecznie zniechęca do jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji. Jednak w jednej ze swoich prac,1 inspirując się myślą i analizą księdza Andrzeja Kowalczyka, Czytaj dalej…

Test Jana

W ostatnich latach pojawiły się gdzieniegdzie całkiem nowe interpretacje fragmentu z 1 Listu Jana 4:1-3. Twierdzi się w nich, że tekst ten stanowi dowód na to, iż Pan Jezus jest Bogiem JHWH, który przyszedł w ciele i każda osoba temu zaprzeczająca posiada ducha antychrysta. Ponieważ część osób nie wierzących w Czytaj dalej…

Przebity Jahwe

Za 12:10 (UBG)10. I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzyć na mnie, którego przebili, i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka; będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym. Powyższy fragment jest jednym z ciekawszych tekstów prezentowanych przez Czytaj dalej…