O Trójcy rozważań kilka – wstęp

Autor: Kastelion Tekst poniższy powstał nie bez przyczyny. Otóż odniosłem wrażenie, że niektórzy z moich bliskich w Chrystusie, po opuszczeniu Towarzystwa Strażnica, wędrując od jednego zboru chrześcijańskiego do drugiego, z czasem zaczęli skłaniać się (przynajmniej w pewnych aspektach) do sprzecznej z Biblią doktryny o Trójcy. Materiał poniższy zamierzyłem jako zaproszenie Czytaj dalej…

Istota a osoba

Jak powszechnie wiadomo, współcześni trynitarianie przyjmują, że Bóg jest trójosobowy. Niemal powszechnie rozumie się przez to, iż wszystkie trzy osoby  posiadają tą samą naturę stanowiąc przy tym jedną istotę, jeden byt. Początki tego poglądu sięgają kontrowersji ariańskiej, W IV wieku, po okresie prześladowań, wśród kościołów chrześcijańskich wybuchły spory chrystologiczne doprowadzając do polaryzacji Czytaj dalej…