Mądrość – odpowiedź na kontrargumenty

W swojej odpowiedzi na mój artykuł poświęcony wersetom z księgi Przypowieści Salomona 8:22-311, Jarosław Zabiełło przedstawił kilka kontrargumentów mających dowodzić, iż przedstawiona przeze mnie interpretacja tego fragmentu jest nierzetelna i błędna2 W niniejszym tekście chciałbym się do nich odnieść, aby Czytelnik sam mógł wyrobić sobie zdanie o tym, kto w rzeczywistości Czytaj dalej…

Początek

Obj 3:14 (BW)14. A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego: Bardzo często unitarianie wierzący w preegzystencję Pana Jezusa przywołują powyższy fragment w celu udowodnienia tego, iż Syn Boży został powołany do istnienia chronologicznie jako pierwsza istota. Wydawałoby Czytaj dalej…

Dziedzic

Jednym z terminów zastosowanych do opisania relacji pomiędzy Ojcem i Synem, jest greckie słowo κληρονόμος kleronomos. Zostało ono użyty między innymi w poniższym wersecie: Hbr 1:2 (BW)2. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Znaczenie tego słowa jest Czytaj dalej…

Mądrość

Zastanowimy się obecnie nad fragmentami Pisma, które w IV wieku stały się przedmiotem gorącego sporu pomiędzy stronnictwem ariańskim oraz atanazjańskim. Znajdują się one w ósmym rozdziale Księgi Przysłów i brzmią jak poniżej: Prz 8:22-31 (VPm)22. JHWH stworzył mnie na początku drogi swojej23. Od wieków jestem ustanowiona, od początku, od początków Czytaj dalej…