Szaliah

Oprócz podobieństwa tytułów Ojca i Syna, drugim sposobem udowadniania boskości tego ostatniego, są te same czynności, których wykonywanie z jednej strony przypisywane jest w Biblii Bogu, z drugiej zaś –…

Jezus a imię Boga

Według znacznej liczby biblistów nasz Stwórca posiada wiele imion. El, Elohim, Eloah, El Eljon, Elohim hai, Elohe haolam, El Szaddaj – to tylko niektóre z nich. Uczeni często stawiają wszystkie…

Czy Jahwe posłał Jahwe?

Oddaję się lekturze Biblii już prawie trzydzieści lat i nie ukrywam, iż jestem wyczulony na wszelkiego rodzaju argumenty trynitarne, zarówno te lepsze, jak i te, które można uznać za bardzo…

Kto wszedł przez Złotą Bramę?

Jednym z argumentów, polegających na porównywaniu czynności przypisanych w Starym Testamencie Bogu Jahwe, a wykonywanych w późniejszym okresie przez Pana Jezusa, jest między innymi fragment z Księgi Ezechiela 44:1-2. Protestancki i…

Kto zgotował sobie chwałę z ust dzieci?

Wspomniany wyżej Jarosław Zabiełło przytacza jeszcze jeden, podobny w swej naturze, argument mający świadczyć, iż Pan Jezus jest Bogiem Jahwe. Poniżej prezentują jego treść: „Ewangelia Mateusza 21:15-16 opisuje interesujące wydarzenie…

“Sam rozpostarłem niebiosa…”

Iz 44:2424. Tak mówi Jahwe – twój Odkupiciel, Ten, co ukształtował cię [już] w łonie matki: – Ja, Jahwe, wszystko stworzyłem! Ja sam rozpostarłem niebiosa i utwierdziłem ziemię własną swą…

“Anioł Pana” czy “Anioł-Pan”

W sporze unitariańsko-trynitarnym trudno jest się spotkać z jakimś nowym argumentem. Każda ze stron mniej więcej wie, czego może spodziewać się od adwersarza. Jednak od czasu do czasu zdarzają się…

Przebity Jahwe

Za 12:10 (UBG)10. I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzyć na mnie, którego przebili, i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka;…

Czyją chwałę ujrzał Izajasz?

J 12:37-41 (BW)37. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w niego,38. Aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło…

Tyś, Panie, ugruntował ziemię…

Hbr 1:10-12 (BW)10. Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, I niebiosa są dziełem rąk twoich;11. One przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się,12. I jako płaszcz…

Test Jana

W ostatnich latach pojawiły się gdzieniegdzie całkiem nowe interpretacje fragmentu z 1 Listu Jana 4:1-3. Twierdzi się w nich, że tekst ten stanowi dowód na to, iż Pan Jezus jest…

Pan Jezus i Adon Jah

Z reguły nie polemizuję z artykułami Włodzimierza Bednarskiego, ze względu na niski poziom tychże, widoczną tendencję autora do manipulowania tekstem biblijnym, oraz konsekwentny brak rozumienia przezeń istoty dyskutowanego problemu, co…