Gołębica Duch Święty

Duch JHWH

Podczas czytania Bożego Słowa, nie sposób nie zauważyć jak ogromną rolę przypisuje ono Bożemu Duchowi. Każdy chrześcijanin, zarówno ten o poglądach unitariańskich, jak i ten, który przyznaje się do wiary…

Duch Święty – definicja

Przystępując do rozważenia argumentacji trynitarian dotyczącej Ducha Świętego, chciałbym przypomnieć to, o czym pisałem we wcześniejszej części książki, a co dotyczyło unitariańskiego rozumienia Ducha Świętego. Zaproponowane znaczenia tego słowa prezentowane…

Duch JHWH

Podczas czytania Bożego Słowa, nie sposób nie zauważyć jak ogromną rolę przypisuje ono Bożemu Duchowi. Każdy chrześcijanin, zarówno ten o poglądach unitariańskich, jak i ten, który przyznaje się do wiary…

Duch Święty – hebrajska perspektywa

Podczas dyskusji dotyczących osobowości Ducha Świętego bardzo częstym argumentem prezentowanym przez trynitarian są wersety, w których Duch Święty przemawia bezpośrednio do ludzi. Dla zwolenników nauki o wieloosobowości Boga są to…

Tautologia?

Kolejną kwestią, którą warto poruszyć w omawianiu natury Ducha Świętego jest dość często pojawiający się zarzut dotyczący rzekomych tautologii wynikających z nietrynitarnego definiowania Ducha. Poniżej przytaczam słowa Jarosława Zabiełły, który…

Czy Duch Święty słyszy? (J 16:13)

J 16:13 (BW)13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma…

Ekeinos – czy ten zaimek dowodzi osobowości Ducha?

W rozważanym przez nas wersecie z J 16:13 trynitarianie widzą jeszcze dwa inne argumenty mające rzekomo świadczyć o osobowości Ducha Świętego. Obydwa zasadzają się na zupełnym niezrozumieniu zasad rządzących gramatyką…

Okłamywanie Ducha Świętego (Dz 5:3-4)

Dz 5:3-4 (BW)3. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę?4. Czyż póki ją miałeś, nie…

Inny “Pocieszyciel” (J 14:16-17)

J 14:16-17 (UBG)16. A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki;17. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi…

O Trójcy rozważań kilka – Duch Święty

Kastelion Pominę tutaj takie oczywiste kwestie jak na przykład to, że nigdzie w Biblii Duch Święty nie jest nazwany Bogiem, ani też że nikt się do niego nie modli oraz…
Gołębica

Czym jest Duch Święty?

Artykuł przedstawia pogląd na Ducha Świętego reprezentowany przez Raymonda Franza, wieloletniego członka Ciała Kierowniczego organizacji Świadków Jehowy i autora książki "Kryzys sumienia". Autor do końca pozostał wierny unitariańskiemu spojrzeniu na…