Ostatnie posty

Gołębica

Czym jest Duch Święty?

Artykuł przedstawia pogląd na Ducha Świętego reprezentowany przez Raymonda Franza, wieloletniego członka Ciała Kierowniczego organizacji Świadków Jehowy i autora książki "Kryzys sumienia". Autor do końca pozostał wierny unitariańskiemu spojrzeniu na…

Spór wokół dogmatu Trójcy

Ewa Sidor “Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg- Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego…

O Trójcy rozważań kilka – Jezus

Kastelion Kol. 1,15-20  On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony,…
O Trójcy rozważań kilka – monoteizm

O Trójcy rozważań kilka – monoteizm

Co to znaczy, że chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną? I czy faktycznie taką jest? Jak pogodzić ze sobą teksty o boskości Ojca z tymi, które mówią o boskości Syna?

O Trójcy rozważań kilka – Duch Święty

Kastelion Pominę tutaj takie oczywiste kwestie jak na przykład to, że nigdzie w Biblii Duch Święty nie jest nazwany Bogiem, ani też że nikt się do niego nie modli oraz…

O Trójcy rozważań kilka – wstęp

Autor: Kastelion Tekst poniższy powstał nie bez przyczyny. Otóż odniosłem wrażenie, że niektórzy z moich bliskich w Chrystusie, po opuszczeniu Towarzystwa Strażnica, wędrując od jednego zboru chrześcijańskiego do drugiego, z…