Słowo – koncepcja grecka czy hebrajska?

J 1:1 (UBG)1. Na początku było Słowo [Logos – przyp. autora], a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Grecki termin użyty przez apostoła Jana oraz oddawany w większości…

Reguła Colwella

Tak jak wspomniałem wcześniej, ortodoksyjni trynitarianie od początku bardzo mocno sprzeciwiali się twierdzeniu unitarian o możliwości rozumienia drugiego theos jako rzeczownika nieokreślonego. W celu obrony swego stanowiska przytaczali różne argumenty,…

Czego nie powiedział wam Robert Countess

W roku 1998 Oficyna Wydawnicza „Vocatio” opublikowała polskie tłumaczenie książki Roberta Countessa zatytułowane „Błędy doktryny Świadków Jehowy”. Reklamowana była jako chłodna, rzeczowa i pozbawiona emocji, naukowa krytyka Przekładu Nowego Świata.1…

Wypowiedzi uczonych

Czasami wśród trynitarian spotyka się opinie, że gramatycy zdecydowanie zaprzeczają możliwości tłumaczenia Jana 1:1 w sposób, który nie traktuje drugiego theos w sposób określony, tak jak chciałby tego Colwell. Poniżej…