Słownik

Wypowiedzi mnogie

Poza tekstem z Ewangelii Mateusza 28:19, trynitarianie czasami odwołują się do innych tzw. „trynitarnych formuł”, które występują w Nowym Testamencie i mają świadczyć o tym, że Bóg JHWH jest jedną…

Formuły trynitarne

Poza omówionym tekstem z ewangelii Mateusza 28:19, trynitarianie czasami odwołują się do tzw. „trynitarnych formuł”, które występują w Nowym Testamencie i mają świadczyć o tym, że Bóg JHWH jest jedną…

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Uczciwość wymaga przyznać, że o ile brak jasnych i bezpośrednich tekstów dotyczących wiary pierwszych chrześcijan w Ojca, Syna i Ducha jako jednego liczbowo Boga, tym niemniej trynitarianie przytaczają kilka fragmentów…

Comma Johanneum

Jednym z fragmentów, które budziły i wciąż budzą sporo kontrowersji w dyskusjach unitariańsko-trynitarnych, jest tzw. Comma Johanneum. Poniżej przytaczam interesujący nas fragment z 1J 5:6-8. Pogrubiony tekst określany jest właśnie…

Echad – czy oznacza jedność złożoną?

Hebrajskie słowo echad jest bardzo często brane pod lupę przez trynitarian. Jak wiadomo, fundamentalnym i najważniejszym przykazaniem które Bóg dał Izraelowi, było to, które cytuję poniżej: Pwt 6:4, 5 (BG)…

Elohim

Wiele osób zastanawia się dlaczego hebrajskie słowo Elohim oznaczające Boga, przybiera formę liczby mnogiej. Wśród osób wierzących w Trójcę dominuje pogląd, że od samego początku Bóg w ten sposób ukrył…

Kto jadł obiad z Abrahamem?

Czy dla nauki o Trójcy jest istotne kto jadł obiad z Abrahamem? Okazuje się, że tak. W rozdziałach 18. oraz 19. Księgi Rodzaju znajdujemy fragment opisujący wizytę złożoną Abrahamowi przez…