różnorodność liści

Chrystologia przednicejska

Chrystologia przednicejska nie była jednorodna. Każdy z czterech poglądów przedstawionych w poprzednim rozdziale rości sobie prawo do miana jedynej nauki apostolskiej, tj. takiej, która bezpośrednio wynika z Biblii i której…
burza sobór 325

Sobór w Nicei – 325

Konflikt Sobór w Nicei zastał Kościół wchodził zróżnicowany doktrynalnie, jak to przedstawiono w poprzednich rozdziałach. Jednak był to dopiero przedsmak prawdziwego konfliktu, który rozpoczął się na dobre wraz z nauczaniem…
ruiny

Sobór w Konstantynopolu – 381

Sobór w Konstantynopolu zgromadził 150 biskupów Wschodu, którzy ułożyli credo znane później jako nicejsko-konstantynopolitańskie. Brzmi ono następująco: „Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych…
Pustynia

Sobór w Efezie – 431

Sobór w Efezie był trzecim ze znaczących soborów. O ile problemy trynitologiczne zostały w zasadzie rozstrzygnięte przez Konstantynopol, o tyle nadal pozostawały niejasne pewne kwestie natury chrystologicznej. Skoro ortodoksja sformułowała…
co?

Sobór w Chalcedonie – 451

Sobór w Chalcedonie był ostatnim z czterech soborów chrystologicznych. Podkreślenie jedności podmiotu Bożego Syna doprowadziło niektórych do wniosku, iż skoro jest On jedną osobą, zatem jest też jedną naturą –…
dokąd?

Trójca po soborach

Definicja Trójcy, a raczej próby jej szczegółowego określenia nie zakończyły się na soborze w Chalcedonie. Czwarty i piąty wiek były co prawda kluczowe dla sformułowania głównych punktów trynitologii oraz trynitarnej…
Rzym dwa kościoły

Wschód i Zachód

Trójca święta i relacje zachodzące pomiędzy jej osobami do dzisiaj są interesujące dla pasjonatów i wyznawców tej nauki. Wśród niektórych chrześcijan trynitarnych panuje obecnie przekonanie, iż łaciński model Trójcy jest…
słowa mają moc

Kiedy słowa przestają mieć znaczenie

Jakie znaczenie ma słowo hypostasis? Co należy rozumieć przez ousia? Czy jest różnica między osobą a istotą? Zwróciliśmy już uwagę na bardzo zagmatwany język używany przez trynitarian. Język, który zmuszony…
O co chciałbym zapytać apostołów

O co chciałbym zapytać apostołów

Wydaje się, że największą słabością trynitaryzmu jest brak tego pojęcia w Biblii. Nie samego terminu „Trójca”, bo tak jak pisałem wcześniej, nie można budować swojej argumentacji na braku występowania konkretnej…

Filozoficzna nie-konieczność Trójcy

Jarosław Zabiełło w swojej wspominanej już pracy zatytułowanej Trójjedyny Bóg porusza między innymi sprawę ujętą w tytule, czyli – z jego punktu widzenia – filozoficzną konieczność istnienia Trójcy. Autor prowadzi…

Czy unitarianie antropomorfizują Boga?

Czasami spotkać można zarzut, że w swoich opiniach unitarianie antropomorfizują Boga, podczas gdy On jest transcendentny i nie sposób Go opisywać w kategoriach ludzkich. Takie rozumowanie jest stosowane w wielu…

Słabości trynitaryzmu

Zwróciliśmy już uwagę na bardzo zagmatwany język używany przez trynitarian, język, który zmuszony był (i jest nadal) do tego, by redefiniować słowa i nadawać im znaczenie zupełnie odmienne od intuicyjnego…

Istota a osoba

Jak powszechnie wiadomo, współcześni trynitarianie przyjmują, że Bóg jest trójosobowy. Niemal powszechnie rozumie się przez to, iż wszystkie trzy osoby  posiadają tą samą naturę stanowiąc przy tym jedną istotę, jeden byt. Początki…

O Trójcy rozważań kilka – wstęp

Autor: Kastelion Tekst poniższy powstał nie bez przyczyny. Otóż odniosłem wrażenie, że niektórzy z moich bliskich w Chrystusie, po opuszczeniu Towarzystwa Strażnica, wędrując od jednego zboru chrześcijańskiego do drugiego, z…

Spór wokół dogmatu Trójcy

Ewa Sidor “Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg- Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego…