ego eimi

“Ja jestem”

Kolejnym argumentem prezentowanym przez trynitarian jako dowód tożsamości Syna Bożego z Bogiem JHWH jest samookreślanie się tego pierwszego greckim wyrażeniem ego eimi („ja jestem”), co ma być nawiązaniem do imienia…

“Ja jestem” – pojmanie Jezusa

Pierwszym z tych dwóch tekstów zawierających wyrażenie ego eimi bez orzecznika, którym to trynitarianie nadają specyficzne znaczenie utożsamiania się Chrystusa z Bogiem Jahwe, jest fragment z Ewangelii Jana 18:1-8. W…

“Pierwej niż Abraham był…”

J 8:58 (BW)58. Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest. W kontekście dyskusji dotyczących użycia słów ego eimi przez Pana Jezusa, chyba najczęściej omawianym…